(1)
Ramadhan, R.; Novita, I. PERANCANGAN E-COMMERCE UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN PADA SPACE VAPOR STORE. IDEALIS 2020, 3, 152-156.